carregant Telluride Helitrax   ..
  esquí amb helicòpiter al Colorado.
  Amèrica del Nord