carregant La Plagne   ..
  de 1250 a 3250 metres.
  Alps